г. Ананьев, Одесская область
102 Інформує → Звернення громадян
20
сен 2013
автор: Ананьївське відділення поліції

Звернення громадян

 

Прийом заяв, скарг і повідомлень, їх розгляд і прийняття рішень по ним, це мала, однак дуже вагома частина обов’язків покладених на дільничних інспекторів державою. Саме під час прийому громадян, дільничний виконує функції юриста, психолога та просто друга. Адже вислухати, зрозуміти, а головне – надати вичерпну правову відповідь та допомогти людині у реалізації її прав і законних інтересів …, ось основний критерій оцінки громадянами та формування позитивного іміджу міліції.

У разі, якщо Вам доводиться звернутися до правозахисників, слід дотримуватись основних правил подачі та розгляду звернень (витяги із Закону України «Про звернення громадян»).

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній форміпропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (ст. 3 Закону).

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Під час складання заяви, необхідно:

 • праворуч, на останній третині рядка, відзначити адресата (назва установи, прізвище, ім’я, по батькові особи, до якої звертаються);
 • у цьому ж місці розташувати відомості про те, хто подає заяву (у родовому відмінку, прийменник «від» не вживається);
 • текст заяви пишеться з абзацу;
 • у разі наявності доповнення, вказати перелік документів, що додаються;
 • зазначити дату та підпис.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження (ст. 5 Закону).

При зверненні із заявою, громадянин, має право (ст. 18 Закону):

 • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
 • знайомитися з матеріалами перевірки;
 • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
 • бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
 • користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
 • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
 • вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку (ст. 20 Закону).

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством (ст. 26 Закону).

 

Ананьївський РВ ГУМВС України в Одеській області