г. Ананьев, Одесская область
Соцстрах → Інформація та відповіді на запитання
16
мар 2011
автор: Ананьевский ФССН

Інформація та відповіді на запитання

Інформація та відповіді на запитання по фонду соцстраха з ТВП

Нижче наведено відповіді фахівців на запитання, які найчастіше ставлять громадяни у своїх зверненнях.

Фінансовий блок

Запитання 1.

Чому ще не оплатили лікарняний?

Відповідь: Фінансування страхувальників Фондом для виплати ними матеріального забезпечення в тому числі по вагітності та пологах застрахованим особам здійснюється за їх заявами - розрахунками в порядку черговості отримання робочими органами відділення Фонду заяв. В робочих органах сплата проводиться в дві черги.

Перша, – це заяви - розрахунки на фінансування страхувальників для виплати матеріального забезпечення по страхових виплатах, що нараховані після 01.01.2011 року. (фінансуються Фондом протягом 10 робочих днів від дня їх отримання). На даний час (01.03.2011) зазначені заяви профінансовані в повному обсязі.

Друга черга, – це заяви на відшкодування витрат страхувальника, нарахованих до 01.01.2011 року, і відображених у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2010 рік.

Пріоритет має перша черга. Фінансування другої черги заяв – розрахунків здійснюється робочими органами Фонду по мірі отримання коштів на рахунки Фонду.

Запитання 2.

Де розміщено постанову правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26 „Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності”, зареєстрованув Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 111/18849?

Відповідь:

Постанову правління розміщено на веб-сайті Фонду у розділі /Головна-головний портал-Нормативно-правова база-Постанова правління Фонду/ та в системі інформаційно-правового забезпечення „ЛІГА:ЗАКОН”, а також опубліковано 04.02.2011 в „Офіційному віснику України” № 6.

Запитання 3.

Яким нормативним актом Фонду передбачено відкриття страхувальниками окремих рахунків для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам?

Відповідь:

Відкриття окремого рахунку передбачено статтею 21 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. № 2240.

Запитання 4.

Чи потрібно відкривати окремі рахунки фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності для отримання коштів від Фонду?

Відповідь:

Окремі рахунки мають відкриватися тільки страхувальниками-роботодавцями.

Запитання 5.

Яка сума вказується у заяві-розрахунку, з урахуванням обов’язкових платежів чи без?

Відповідь:

У заяві-розрахунку необхідно зазначати повну нараховану суму допомоги з урахуванням обов’язкових утримань (податок з доходів фізичних осіб, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які утримуються з суми допомоги по тимчасовій втраті працездатності, аліменти), яка в подальшому має бути відображена у звітності по коштах Фонду.

Запитання 6.

З органами якого фонду (Пенсійного фонду чи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та яким документом це передбачено?

Відповідь:

Зазначений договір укладається з органами Пенсійного фонду України.Це передбачено Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-5.

Запитання 7.

За які кошти здійснюється сплата єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (33,2%)?

Відповідь:

Сплата єдиного внеску (33,2%) здійснюється за рахунок коштів роботодавця.

Запитання 8.

Неможливість перерахування страхувальниками податку з доходів фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, утриманих з допомоги по тимчасовій втраті працездатності, та інших обов’язкових платежів з окремих поточних рахунків, відкритих ними в банківських установах відповідно до статті 21 Закону України № 2240.

Відповідь:

Виконавчою дирекцією Фонду надіслано листи на адресу Національного банку України від 11.02.2011 р. № 01-06-226 та на адресу Міністерства соціальної політики від 16.02.2011 р. № 01-06-257 з проханням сприяти вирішенню зазначеного питання.

Блок соціальних виплат

Запитання 1.

Чи потрібне зараз для оплати листка непрацездатності свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування? Де його можна отримати?

Відповідь:

Згідно із частиною четвертою статті 6 Закону № 2240 передбачено, що особам, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, видається свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування.

Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 5 Порядку видачі та зразка свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 р. № 1306 „Про затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Порядок № 1306) визначено, що реєстрація застрахованих осіб, персоніфікований облік відомостей про них та оформлення свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – страхове свідоцтво) здійснюється органами Пенсійного фонду України.

Відповідно до пункту 2 Порядку № 1306, страхове свідоцтво є документом суворої звітності, що підтверджує право застрахованої особи на одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Звертаємо увагу, що статтею 51 Закону № 2240 визначено перелік документів, які є підставою для призначення матеріального забезпечення застрахованим особам, до якого не включено страхове свідоцтво. Таким чином, відсутність страхового свідоцтва не може бути підставою при відмові у призначенні матеріального забезпечення застрахованій особі або відмові у фінансуванні страхувальника-роботодавця.

Запитання 2.

Які терміни виплати лікарняних по вагітності та пологах?

Відповідь:

Згідно із статтею 52 Закону № 2240 документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження, про що комісією (уповноваженим) із соціального страхування на підприємстві приймається рішення про призначення матеріального забезпечення. Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Запитання 3.

Які терміни дійсності листка непрацездатності?

Відповідь:

Обмежень щодо звернення за матеріальним забезпеченням на підставі листків непрацездатності (по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах) чинним законодавством не передбачено.

Запитання 4.

Як оформлювати декретну відпустку? Право на неї (в тому числі у приватного підприємця-платника єдиного податку).

Відповідь:

Згідно пункту 2 статті 4 Закону України 2240, особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Згідно із ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 (далі – Закон № 2464) фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь), але не менше одного року.

Зазначені особи подають до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання відповідну заяву в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом України за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь, територіальним органом Пенсійного фонду України в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Призначення та виплата матеріального забезпечення, а також надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, здійснюються виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем здійснення їх обліку як страхувальників.

У разі, якщо зазначений договір укладено не було, а також (або) не було сплати встановленого розміру єдиного внеску, така особа права на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду не має.

В той же час Виконавча дирекція Фонду надіслала запит Міністерству соціальної політики України щодо механізму виплати платникам єдиного податку – застрахованим особам матеріального забезпечення ( № 01-06-259 від 16.02.2011) і після надходження відповіді буде вирішене питання щодо обчислення допомоги таким особам.

Запитання 5.

Розрахунок лікарняних по вагітності та пологах.

Відповідь:

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266, який на даний час залишився без змін.

Запитання 6.

Як обкладаються податками листки непрацездатності?

Відповідь:

База нарахування і розміри соціальних внесків передбачені ст. 7 і 8 Закону від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов′язкове державне соціальне страхування», який діє з 01.01.2011 року.

На допомогу по тимчасовій непрацездатності роботодавці нараховують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) - 33,2%.

З суми нарахованої застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності сплачується : ЄСВ до ПФУ-2%; податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) – 15%.

Допомога по вагітності та пологах не підлягає обкладанню ПДФО та ЄСВ.

Запитання 7.

Не приймають листок непрацездатності від добровільно застрахованої особи. Які можуть бути причини?

Відповідь:

Оскільки з 01.01.2011 року до Фонду не надходять кошти від сплати єдиного податку, то з 01.01.2011 року платники єдиного податку мають право на добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (пункт 14).

У разі, якщо договір про добровільну участь укладено не було, а також (або) не було сплати встановленого розміру єдиного внеску, така особа права на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду не має, тому, у разі надходження листків непрацездатності від платників єдиного податку, які такий договір не уклали, до робочого органу Фонду, їм буде відмовлено у призначенні допомоги.

В той же час Виконавча дирекція Фонду надіслала запит Міністерству соціальної політики України щодо механізму виплати платникам єдиного податку – застрахованим особам матеріального забезпечення ( № 01-06-259 від 16.02.2011) і після надходження відповіді буде вирішене питання щодо обчислення допомоги платникам єдиного податку – застрахованим особам.

Запитання 8.

Який механізм нарахування матеріальної допомоги для добровільно застрахованих осіб?

Відповідь:

Призначення та виплата матеріального забезпечення добровільно застрахованим особам, а також надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, здійснюються виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем здійснення їх обліку як страхувальників.

Обчислення допомоги здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266. Середній дохід для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах обчислюється виходячи із оподатковуваного доходу такої особи, тобто шляхом ділення розміру оподатковуваного доходу за розрахунковий період на кількість календарних днів за розрахунковий період. Суму допомоги по вагітності та пологах розраховуємо шляхом множення розміру середнього доходу на 126 календарних днів.

Блок соціальних послуг

Запитання 1.

Як отримати путівку на дитину, родича?

Відповідь:

Питання щодо видачі путівок для санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та членів їх сімей врегульовано Порядком отримання застрахованими особами та членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду, що затверджений постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 № 12 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 за № 339/16355 (далі – Порядок).

Пунктом 4.1 Порядку передбачено, що рішення про виділення путівки застрахованій особі приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі – комісія), на підставі особистої заяви та довідки для одержання путівки (форма № 070/о) (далі – медична довідка).

Відповідно до рішення комісії підприємство, яке є основним місцем роботи застрахованої особи, видає путівку до санаторію в період відпустки.

Згідно з пунктом 4.7 Порядку комісією приймається рішення про виділення путівки одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), для дитини в супроводі дорослого за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування.

Також пунктом 4.8 Порядку передбачено виділення путівки одному із застрахованих батьків для самостійного лікування дитини, яка є членом сім’ї застрахованої особи, у санаторно-курортному закладі для дітей за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування.

Комісією приймається рішення про виділення путівки (путівок) згідно з медичними показаннями для спільного санаторно-курортного лікування чоловіка, дружини, які працюють на цьому підприємстві та перебувають у шлюбі, або їх дітей віком від 4 до 18 років, у тому числі для члена сім’ї (дружини або чоловіка), який працює на іншому підприємстві і є застрахованою особою, та члена сім’ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання.

Путівка члену сім’ї, який працює на іншому підприємстві (навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання), видається за умови надання довідки з місця його основної роботи (навчання) про те, що він не користувався цією соціальною послугою протягом календарного року.