г. Ананьев, Одесская область
Соцстрах → Середній заробіток для лікарняних і декретних обчисляємо по новому
17
сен 2015
автор: Ананьевский ФССН

Середній заробіток для лікарняних і декретних обчисляємо по новому

    Ананьївська міжрайонна виконавча дирекція ФССз ТВП

звертає увагу всіх роботодавців, що з   04.07.2015 внесено зміни до Порядку    

обчислення середньої  заробітної плати (доходу,грошового забезпечення) для

розрахунку виплат за  загальнообов’язковим  соціальним страхуванням, затвердже-

ним Постановою КМУ від 26.09.2001 року №1266.

   Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати

будуть останні 12 місяців  (раніше 6 місяців) перед настанням страхового випадку.

Середньоденну зарплату обчисляють діленням нарахованого за останні 12 місяців

доходу (в розрахунок включається сума відпускних та разові виплати в повному

обсязі) на кількість КАЛЕНДАРНИХ  днів занятості. З розрахункового періоду

виключають невідпрацьовані з поважних причин календарні дні а саме:

 -тимчасова непрацездатність

 -відпустка у зв’язку  з вагітністю та пологами

-відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного

 віку)

 -відпустка без збереження заробітної плати

    Святкові та неробочі дні з розрахунку не виключаються.

  Установлено  загальний принцип  обчислення  всіх видів страхових виплат.

Їх  розраховують множенням суми денної виплати (для лікарняних у відсотках

середньої заробітної плати залежно від страхового стажу) на кількість

КАЛЕНДАРНИХ днів протягом яких застрахована особа хворіла.

 Середньогодинна  заробітна плата з  04.07.2015року не використовується.

  Якщо  страховий стаж застрахованої особи за останні 12 місяців до настання

страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового дерсоц-страхування  становить менше шести місяців, середню заробітну плату обчислюють

так:

-         для оплати днів по тимчасовій втраті працездатності виходячи з нарахованої

заробітної плати з якої сплачували ЄСВ але з розрахунку  на місяць не більше

розміру мінімальної заробітної плати  встановленого в місяці настання страхового

випадку;

-для допомоги по вагітності та пологах –виходячи з нарахованої зарплати з якої

сплачували страхові внески, але в розрахунку на місяць не менше однієї та не    більше двох розмірів мін зарплати ,установлених у місяці  настання страхового

випадку.

 Сумарна  заробітна плата з якої  розраховуються виплати  за місяцями      розрахункового періоду  за основним місцем роботи і за сумісництвом не може перевищувати максимальну місячну  величину бази нарахування ЄСВ

з 1 січня по 30 листопада 2015 р.- 20706 грн. з 1 грудня – 23426 грн.

Контактні тел.

04863 2-33-70

04863 2-31-59