г. Ананьев, Одесская область
102 Інформує → Громадські формування - допомога міліції та громадянам
20
сен 2013
автор: Ананьївське відділення поліції

Громадські формування - допомога міліції та громадянам

Громадські формування - допомога міліції та громадянам

Згідно штатного розпису Ананьївського РВ ГУМВС України в Одеській області, територію міста Ананьєва та Ананьївського району обслуговують 10 дільничних інспекторів міліції. Із-за специфіки розташування населених пунктів району, значної навантаженості, коли один дільничний обслуговує по кілька сільських рад і просто фізично не може щодня навідуватись у кожне село, стає потреба у помічниках, які завжди були б на місці, та до яких можна звернутися зі своїми скаргами й заявами щодо правопорушень. За характером своєї діяльності це радянські «дружинники».

Одним з перших випадків залучення добровольців для надання допомоги органам внутрішніх справ завізовано у 1926 році у тодішньому Ленінграді (наказ начальника міліції Ленінграда № 120), згідно якого на кількох промислових підприємствах та організаціях міста були створені «комиссии общественного порядка (КОП)» – рос. Комісії надали значну допомогу в роботі з п’яницями та боротьбі з хуліганством. Вже у 1927 році НКВС СРСР було затверджено «Інструкцію про порядок призначення та діяльності сільських виконавців», яка визначала права та обов’язки помічників міліції у сільській місцевості. У 1929 році розроблено Положення про об’єднання взаємодії міліції, згідно яких на підприємствах створювалися «общества содействия милиции (осодмил)» – рос.; які у 1932 році реформовано у «бригады содействия милиции (бригадмил)» – рос. Після початку Великої Вітчизняної війни особовий склад бригад використовувався для комплектування пожежних та санітарних дружин, частин народного ополчення, винищувальних батальйонів. Перші добровільні народні дружини охорони громадського порядку були в ініціативному порядку створені у 1955-1957 р.р. робочими та студентськими колективами Ленінграда. У березні 1959 року постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про участь трудящих в охороні громадського порядку у країні» визначено функції та повноваження ДНД.

Діяльність народних дружин розвивалась. Так, у 70-80-х р.р. кількість членів ДНД на території СРСР зросла з 7 млн. до 13 млн. 

На початку 1970-х років для підвищення ефективності роботи ДНД у складі великих дружин у деяких містах виділяли спеціалізовані формування (по роботі на транспорті, групи регулювання дорожнього руху, по роботі з неповнолітніми, тощо).

У незалежній Україні робота громадських формувань проводиться згідно положень Конституції України, Закону України «Про міліцію», Указу Президента України від 19.07.2005 N 1119 (1119/2005) «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», наказу МВС № 550 від 11.11.2010 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» (р. 15-16), Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» № 1835- III від 22.06 2000 року та наказу МВС України від 23.08.2011 №608 «Про затвердження інструкції щодо організації роботи органів внутрішніх справ України із забезпечення взаємодії з населенням та громадськими формуваннями з охорони громадського порядку у сфері профілактики правопорушень».

На території району перебувають на обліку та здійснюють діяльність 13 громадських формувань, до складу яких входять 139 членів, до основних функцій яких у допомозі міліції відносяться:

  • захищати честь і гідність громадян, їх законні інтереси, права і свободи від протиправних посягань;
  • надавати допомогу дільничним інспекторам міліції в забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, профілактиці правопорушень;
  • негайно інформувати дільничних інспекторів міліції, а в разі їх відсутності – чергового райвідділу про відомі їм факти підготовки чи вчинення злочинів, місця зосередження осіб, схильних до скоєння правопорушень та злочинів, і груп нелегальних мігрантів;
  • сприяти дільничним інспекторам міліції у виявленні та розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті майна сільськогосподарських товариств, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;
  • охороняти місце пригоди з метою збереження слідів злочину та інших речових доказів до прибуття працівників міліції;
  • уживати заходів для надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;
  • брати участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Особи, які виявляють бажання прийняти участь в охороні громадського порядку на території населеного пункту, де вони проживають, можуть об’єднуватись у громадські формування, рішення про створення яких приймаються на загальних зборах громадян. При цьому склад зазначеного формування повинен бути не менше 10 осіб. Членами громадського формування можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, позитивно зарекомендували себе в навчанні, роботі й за місцем проживання та виявили бажання брати участь в охороні громадського порядку, здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання. Однак, громадські формування не мають права займатися підприємницькою діяльністю з метою одержання прибутку. 

Крім того, для надання допомоги у виконанні покладених на ОВС обов’язків для позаштатної роботи на добровільних засадах можуть бути залучені позаштатні працівники, які підбираються з членів громадських формувань, а також із числа пенсіонерів – колишніх працівників правоохоронних органів. На обліку у Ананьївському РВ ГУМВС перебувають 11 помічників ДІМ. Це найбільш законослухняні та авторитетні громадяни

Позаштатні дільничні інспектори міліції на громадських засадах у вільний від роботи чи навчання час надають допомогу і сприяють дільничним інспекторам. І хоча громадські помічники працюють на добровільній основі, їхня допомога для міліції неоцінима. Вони беруть участь в охороні громадського порядку, проведенні рейдів, боротьбі із злочинністю, профілактиці правопорушень, у тому числі з боку осіб, які перебувають на обліку органів внутрішніх справ. Громадські помічники – це «права рука» дільничного інспектора міліції.

За активну участь у забезпеченні охорони громадського порядку члени громадського формування заохочуються органами внутрішніх справ, органами місцевого самоврядування шляхом оголошення подяки або видачі цінного подарунка чи грошової винагороди. Члени формувань, які беруть найбільш активну участь в охороні громадського порядку, мають переважне право на вступ до навчальних закладів системи МВС України та прийняття на службу до органів внутрішніх справ. Крім того, громадським помічникам дозвіл на зберігання та використання травматичної та вогнепальної зброї оформлюється на пільгових умовах, як для діючих співробітників ОВС.

На сьогоднішній день проводиться профілактична робота з членами наявних громадських формувань району та агітаційна – щодо створення нових. Хочеться, щоб будь-хто з жителів села за необхідності знав, до кого можна звернутись по допомогу, у разі відсутності дільничного на території, а дільничний – міг покластись на своїх помічників. Адже лише спільна робота міліціонерів і народу допоможе поліпшити стан правопорядку.

 

Сергій Мельниченко,начальник сектора дільничних інспекторів міліції 

Ананьївського РВ ГУМВС України 

в Одеській області,

майор міліції