г. Ананьев, Одесская область
АнаньевАнаньев сегодня → Про бюджет Ананьївської міської територіальної громади на 2021 рік
24
янв 2021

Про бюджет Ананьївської міської територіальної громади на 2021 рік

Бюджет громади на 2021 рік

Про бюджет Ананьївської міської територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ананьївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

--доходи міського бюджету у сумі 175 815 910  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 173 855 180 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету у сумі  1 960 730  гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;
--видатки міського бюджету у сумі 175 815 910 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 173 855 180 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 1 960 730 гривень ;
--оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 1000 000 гривень, що становить 0,57 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
--резервний фонд міського бюджету у розмірі 150 000 гривень, що становить 0,087 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020рік:

1) враховані доходи загального фонду міського бюджету, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України; 
2) враховані  надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2021 рік":
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» - 61 965 700 грн.;
Базова дотація - 14 615 200 грн.
3) враховані трансферти з обласного бюджету Одеської області за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету:
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції -- 960 000 грн.;
- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 200 280 грн.;

4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно зі статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються:

- надходження визначені пунктом 6 статті 69-1 Бюджетного кодексу України  на реалізацію заходів, визначених пунктом 4  статті 13 Бюджетного кодексу України;
- надходження визначені пунктом 4-1 статті 69-1 на здійснення природоохоронних заходів. 
Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені рішенням про міський бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.
 Якщо такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50 відсотків коштів - на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

6. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату ;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;
забезпечення продуктами харчування ;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв ; 
соціальне забезпечення;    
поточні трансферти місцевим бюджетам ;
оплату енергосервісу;

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України , позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів  єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Головними розпорядниками коштів міського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
-здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
-оприлюднення на офіційному сайті Ананьївської міської ради паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
 4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
5) установити обґрунтовані ліміти споживання енергоносіїв та комунальних послуг у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та забезпечити здійснення  у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання ;
6)привести свої витрати , мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування , чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій; 
7) утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

9. Якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, фінансове управління міської ради готує пропозиції про зменшення відповідного бюджетного призначення міського бюджет та у двотижневий строк подає до міської ради у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень міського бюджету.
Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється за розпорядженням  міського голови погодженим з постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного  розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої 
статті 102 та частини шостої статті 108 Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням міського голови погодженим з постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного  розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями міської ради за поданням фінансового управління міської ради вносити зміни до бюджету територіальної громади на 2021 рік у частині міжбюджетних трансфертів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного  розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва з подальшим  затвердженням Ананьївською міською радою.

11. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

12. Фінансовому управлінню міської ради:
 Забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків міського бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду міського бюджету.

13. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року і підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14. Додатки №1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного  розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
 

Прогнозні розрахунки видаткової частини  бюджету громади на 2021 рік

Органи місцевого самоврядування

На утримання апарату та структурних підрозділів міської ради ( 105 шт. од.) в бюджеті передбачено на 2021 рік  22 169,5 тис. грн., в тому числі : на заробітну плату з нарахуваннями 20 536,2 тис.грн.., в тому числі враховано 720 тис. грн. для здійснення остаточного розрахунку працівникам сільских рад, що ліквідуються. На комунальні послуги та енергоносії передбачено 826,3 тис. грн.. Враховані видатки на утримання будівель сільських рад 263,5 тис. грн. ( енергоносії, послуги зв'язку)

Освіта

Кількість установ -  27 одиниць, в т.ч.
Кількість штатних одиниць - 949,76 штатних одиниць,в т.ч
Загальоосвітні школи ( влючаючи школи-дитячі садки) – 14 ( 4 філій)
Дошкільні заклади освіти – 6
Позашкільні заклади освіти –1
Іші заклади галузі освіти – 1
Інклюзивно-ресурсний центр – 1
Загальоосвітні школи – 659,86 шт.од.
Дошкільні заклади освіти –  124,01 шт.од.
Позашкільні заклади освіти –28,25 шт.од
Іші заклади галузі освіти –30,5  шт.од
Інклюзивно-ресурсний центр - 5

Кількість учнів загальноосвітніх закладів – 2055
Кількість вихованців дошкільних навчальних закладів –459
Кількість вихованців дошкільних відділень загальноосвітніх закладів –125
Кількість вихованців позашкільних навчальних закладів –1125 ( 75 гуртків)
Середні витрати на 1 дитину в рік  загальноосвітніх закладів – 44018 грн
Середні витрати на 1 дитину в рік дошкільних відділень загальноосвітніх закладів -48699 грн
Середні витрати  на 1 дитину в рік  в дошкільних навчальних закладах – 35338 грн

       Видатки на освіту враховано в загальній сумі – 123 391,9 тис. грн. ( в т.ч. власні надходження бюджетних установ- 1124,0 тис. грн.), в тому числі:
             -на оплату праці з нарахуваннями – 110 184,6 тис. грн. (90,3 %);
             -оплату комунальних послуг та енергоносіїв -5629,7тис.грн.(4,6 %);
             -продукти харчування – 3397,0 тис. грн. ( 2,8 %);
Видатки загального фонду на утримання загальноосвітніх шкіл враховано у сумі 96 546,050 тис. грн., в тому числі:
    - за рахунок освітньої субвенції видатки враховані у сумі  61 965,7 тис. грн. ( заробітна плата з нарахуваннями пед.працівників шкільних віділень ЗОШ);
- за рахунок Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 183,59 тис. грн.
за рахунок власних надходжень видатки враховані у сумі 34 396,76 тис.грн..
   На оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховано  менше річної потреби на  2650,0 тис.грн., що є незабезпеченістю на  тверде паливо 
На оплату курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 82,0 тис.грн..
Враховані видатки  на виплату одноразової допомоги дітям сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування  батьківського харчування  яким виповнюється 18 років у сумі 23,53 тис.грн..
Передбачено на  співфінансування на «Нову Українську школу» - 650,00 тис.грн..
Враховані видатки на оздоровлення дітей ( харчування в літніх таборах при загальноосвітніх школах)  у сумі 202,0 тис.грн..
 Враховані видатки на безкоштовний підвіз учнів та вчителів  у сумі 1968,44 тис.грн.. 
     На надання дошкільної освіти враховано 16209,51 тис. грн, в тому числі : на заробітну плату з нарахуваннями 13 926,3 тис. грн. ( 85%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 950,35 тис. грн. ( 6%), харчування – 1108,6 тис. грн. (6,8 %).
На надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти – 3360,7 тис.грн., , в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 3152,7 тис.грн.( 94%).
На утримання інклюзивно-ресурсного центру враховано 1076,59 тис. грн., в т.ч. : на заробітну плату з нарахуваннями 1053,2  тис. грн. (в т.ч. кошти районного бюджету 116,6 тис. грн.)

Охорона здоров'я

Кількість установ - 2  од    в т.ч.
Кількістьфактично зайнятих штатних одиниць- 309,5   шт.од.  в т.ч
КНП «Ананьївська центральна районна лікарня» – 1

КНП «Ананьївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 1

КНП «Ананьївська центральна районна лікарня» – 223,250 штатних одиниць

КНП «Ананьївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» — 66,0 штатних одиниць

   Видатки на охорону здоров'я враховані в загальній сумі – 3189,1 тис. грн..
 Видатки загального фонду на фінансову підтримку   КНП «Ананьївська центральна районна лікарня» враховані в загальній сумі 1998,04 тис.грн., спрямовується на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
Видатки загального фонду на фінансову підтримку КНП «Ананьївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» враховані в загальній сумі 1191,07 тис. грн. , в т.ч.: на на медикаменти та перев’язувальний матеріал – 535,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –276,72 тис.грн., придбання туберкуліну – 140,0 тис. грн., пільгові медик. (Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303) – 40,0 тис. грн., інші послуги поязані з забезпеченням виконання програми медичних гарантій – 199,35 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Кількість установ -- 2  од    в т.ч.
Кількість фактично зайнятих штатних одиниць- 54   шт.од.  в т.ч

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) -1

Ццентр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді -- 1
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - 44,25 шт.од.
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 5,25
Середньорічна кількість підопічних в стаціонарному відділенні Територіального цетру - 12
Кількість одиноких та непрацездатних, що обслуговується соціальними робітниками  – 200 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення враховані в загальній сумі – 7227,95 тис. грн.( в т.ч. власні надходження бюджетних установ 623,1 тис. грн).
Видатки загального фонду на утримання   Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) враховані в загальній сумі 3398,59  тис. грн., в тому числі: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 33,8 тис.грн., на заробітну плату з нарахуваннями 3320,3 тис. грн.; 
Видатки на утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання враховані в загальній сумі 1778,1  тис.грн., в тому числі:  на продукти харчування 177,80 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 154,5 тис.грн., на заробітну плату з нарахуваннями 11354,7 тис.грн..
Видатки на утримання Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  враховані в загальній сумі 795,95 тис.грн., 
- враховані видатки на забезпечення роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства за ознакою статті – 9,0 тис.грн.. 
          На програму соціального захисту населення передбачено – 586,0 тис. грн. ( надання матеріальної допомоги особам що опинились в складних життєвих обставинах та ін . пільги різним пільговим категоріям населення).

Культура

Кількість установ --  19    од    в т.ч.
Кількість штатних одиниць- 96,07   шт.од.  в т.ч
Будинок культури – 1
Сільські будинки культури, клуби -- 14

Централізована бібліотечна система-1 (25філій)
Музична школа --1

Районний будинок культури –18,5 шт.од.
Сільські будинки культури, клуби – 16 шт.од
Централізована бібліотечна система-1 (29філій)—32 шт.од
Музична школа –24,05 шт.од

Кількість читачів ( звітні дані) – 11,35 тис.
Кількість учнів музичної школи – 160 

           Видатки на культуру враховані в загальній сумі – 10414,64 тис.грн.( в т.ч. власні надходження бюджетних установ  148,0 тис.грн), в тому числі:
        - видатки загального фонду на утримання   районного будику культури враховані в загальній сумі 2214,26 тис.грн., в тому числі : на заробітну плату з нарахуваннями 1908,6 тис. грн.,  на оплату енергоносіїв – 241,0 тис. грн.;
            - видатки загального фонду на утримання   централізованої бібліотечної системи враховані в загальній сумі 3814,86 тис. грн. тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями 3580,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 163,86 тис. грн.;
             - видатки загального фонду на утримання музичної школи  враховані в загальній сумі 2551,16 тис.грн., в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями 2382,5 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 123,4 тис.грн.;
             - на сільські будинки культури, клуби  враховані кошти , що передаються сільським радам – 1651,4 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 1632,8 тис.грн.;
             - На інші заходи в галузі культури враховано 35,0 тис. грн.  ( проведення святкових заходів, урочистостей).

Фізична культура і спорт

Кількість установ --   1   од    в т.ч

Кількість  штатних одиниць- 8,0 шт.од.  в т.ч

Дитяча юнацька спортивна школа --1

Кількість організацій, які здійснюють спортивну діяльність та отримують фінансову підтримку - 2 
Дитяча юнацька спортивна школа –8,0 шт.од.

Контингент учнів - 359

Видатки районного бюджету на фізичну культуру і спорт враховані в загальній сумі   1031,1  тис.грн., в тому числі:

видатки загального фонду на утримання   ДЮСШ – 932,1 тис. грн. ,  в тому числі : на заробітну плату з нарахуваннями 871,4 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17,7 тис. грн., участь в змаганнях, придбання спортивного інвентаря, нагородних матеріалів ін. -  50,0 тис. грн.
       На підтримку громадських організацій  в галузі фізичної культури та спорту передбачено 30 тис.грн..
    На проведення та забезпечення участі в спортивних заходах передбачено 62,0 тис. грн. 

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства -- 1100,0 грн.

Передбачено в обсяці видатків проведених в 2020 році міською та сільськими радами , що увійшли до складу громади.

На  Організацію благоустрою населених пунктів – 2700,0 тис. грн., в тому числі 561,0 тис. грн. на оплату електроенергії по вуличному освітленню.

Утримання та розвиток автомоб доріг та дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету --  3669,0 тис. грн. , що на 1412,7 тис. грн. більше ніж було проведено видатків в 2020 році сільськими радами , що увійшли до складу громади.

Інші видатки

На утримання міського трудового архіву передбачено 355,6 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 350,8 тис. грн.
Резервний фонд передбачено у сумі 150,0 тис. грн. на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій.